40 Yaş Üstü Erkek Check Up

Laboratuvar İncelemeleri

ALT (Alkalen Fosfataz) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
AST (SGOT)
GGT
Albumin Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.
Kolesterol, HDL Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Hemogram Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır. .
Tam İdrar Tahlili Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Üre
Kreatinin
Potasyum Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
Sodyum
Klor
Sedimentasyon Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
Total PSA Prostat kanserinin erken tanısında kullanılan bir testtir
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
Anti Hbs Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Hbs Ag
Gizli Kan Sindirim sistemindeki kanama ve kanserlerin ön tanısında kullanılır. 

Radyoloji İncelemeleri

Akciğer Grafisi Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen Ultrasonografisi Karın içi organlarda hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

Elektrokardiyogram (Ekg) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.
Kardiyovasküler Stress Test (Efor) Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.
Ekokardiyografi Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Muayeneler

Dahiliye Muayene Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Kardiyoloji Muayene
Üroloji Muayene