Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Pediatri departmani, yenidoganin ilk anından ergenliğe kadar olan dönemde  çocukluk dönemine ait hastalıkların tanı, tetkik ve tedavilerinin yapıldığı birimdir
 • Çocuklarımızın doğumundan itibaren gerekli tüm takipleri ve gerektiği anlarda ise tedavileri hem ayaktan olarak polikliniğimizde, hem de yatarak hastanemizde yapılabilmektedir.
 • Bebeklerimiz, doğumdan itibaren ilk olarak 1. haftada olmak üzere periyodik olarak izlenmektedir. Bu muayenelerde bebeklerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimi değerlendirilmektedir.
 • Herhangi bir bulgusu olmadan ve hasar vermeden en erken zamanda fizik muayene ya da laboratuar yöntemleri ile taninabilen, önlenebilen veya tedavi edilebilen hastaliklar açısından tarama programları çok önemlidir. Çocuğun yaşına göre fenilketonüri, hipotiroidi, gelişimsel kalça displazisi, doğuştan kalp hastalıklari, görme ve işitme taramaları, anemi, üriner enfeksiyon, kan basincı ölçümü ve hiperlipidemi taramalari her izlemde unutulmamalı ve gözden geçirilmelidir.


Pediatri Kliniginde Verilen Hizmetler

 • Çocukluk çağı hastalıklarında tanı, teshis ve tedavi
 • Sağlıklı  çocuk büyüme ve gelişme takibi
 • Çocukluk çağı asi uygulamaları
 • Yenidoğan bakımı, beslenmesi ve emzirme danişmanliği
 • Yenidoğan tarama testleri (işitme testi, fenilketonüri ve doğuştan hipotiroidi için topuk kanı ile tarama testi, kalça çıkığı açısından fizik muayene ve kalça USG)

 

 •  Fenilketonüri ve Hipotiroidi Taraması : Doğumdan sonra 5-7. günlerde topuktan alınan birer damla kan ile bu hastaliklarin sebep olabilecegi bozukluklar ve kalıcı hasarlar önlenebilir.
   
 •  Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması : Tüm yenidoğan bebeklerin fizik muayenelerinde bu anomali gözden kaçırılmamalıdır. Şüpheli durumlarda bir ortopediste gönderilmeli veya kalça USG ile rdayoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.
   
 • Görme Taraması: Amaç, görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve yetersiz görmesi olan olgulari erken dönemde tanimaktir.Bebekler; şaşılık, ambliyopi, kırma kusuru, katarakt, glokom, retinoblastom ve prematür retinopatisi açisindan değerlendirilmelidir.
   
 • İşitme Taraması : Amaç işitmenin normal olup olmadığını belirlemek ve işitme kaybini en erken dönemde ve en ekonomik olarak tanımaktir.Yeni doğan bebeklerin kulaklarina belli şiddette sesler verilip, duyup duymadigi beyin dalgalari ölçülerek anlaşilir (otoakustik emisyon).
   
 •  Anemi taraması : Amerikan Pediatri Akademisi demir eksikliği yönünden risk taşiyan çocuklarda beş yaşına kadar aralıklı olarak tarama önermektedir. Demir eksikliği yönünden riskli çocuklar; preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebekler, demirden fakir mama ile beslenenler, günde 500 ml’den fazla inek sütü tüketenler, kronik enfeksiyonu olanlar ve ergenlerdir. Dünya Sağlık Örgütü bebeklerde demir eksikliği anemisinin önlenmesi için; bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmelerini, un, misir, pirinç gibi ek besinlerin demir ile zenginlestirilmesini  ve 6-24 ay arasindaki bebeklere günde 1-2 mg/kg proflaktik demir verilmesini önermektedir.
   
 • Üriner Enfeksiyon Taraması : Üriner enfeksiyonlarin ve kronik böbrek yetersizliğinin sık görüldüğü ülkemizde ilk yaş içinde, beş yaşında ve ergen dönemde tarama önerilmektedir.Taze idrarda çubuk (stik) testi pozitif yada süpheli ise; idrar mikroskopik olarak incelenmelidir. Bulgu varliginda tam idrar tetkiki ve idrar kültürü yapılmalıdır.
   
 • Hipertansiyon Taraması : Üç yaşindan itibaren yılda bir kez kan basıncı ölçümü önerilmektedir. Sfigmomanometri ile ölçülen üç farkli kontrolün her birinde sistolik ve diastolik kan basıncının cinsiyete ve boya göre 95 persantilin üzerinde olmasi ile tani konulmalidir.
   
 •  Hiperlipidemi Taraması : Iki yaşindan sonra önerilmektedir. Ailede kolesterol  >240 mg/dl ve kardiovasküler risk etmeni varsa, açlık serum lipid düzeyine bakılmalıdır.