Diyabet Check Up

Laboratuvar İncelemeleri

ALT (SGPT) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
AST (SGOT)
Kolesterol, HDL Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Tam İdrar Tahlili Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Kan İnsulin Seviyesi Kandaki insülin seviyesini gösterir.
HbA1c Diyabet hastalığının saptanması ve uzun dönemde takibi için uygulanan testtir.
OGTT (Şeker Yükleme Testi) Vücudun glukozu kullanma  ve kandan  atılma kabiliyetini gösteren bir testtir
Mikroalbumin İdrarla atılan protein miktarı ölçülür.

Radyolojik İncelemeler

Elektrokardiyogram (Ekg) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.
EMG, Polinöropati Protokolü Kas ve periferik sinirlerin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi ve fonksiyonlarının ölçülmesidir.

Muayeneler

Dahiliye Muayene Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Göz Hastalıkları Muayene