EEG/EMG

•     Elektroensefalografi (EEG) beyin temel bioelektrik aktivitesinin incelenmesidir. İşlem küçük elektrotların saçlı deriye yerleştirilmesiyle yapılmaktadır.

•    EEG çekimi esnasında canınızın yanması söz konusu olmamakla birlikte bir süre sakin ve hareketsiz kalmanız yeterli olmaktadır.

•    EEG epilepsi hastalarına veya epilepsi ön tanısı olan hastalarda yapılan bir elektrofizyolojik çalışmadır. Hastaların karnı tok ve saçları temiz olmalıdır.

•    Saçların arasına bağlanan elektrotlarla kayıt alınıp yorumlanır.EEG nin çekim amacı beyinde oluşan zararları görmektir.Bu zararlar anne karnındada oluşabilir daha sonra kafaya bir darbe sonucu yada ateşli bir hastalık sonucuda oluşabilir. Özellikle epilepsi geçiren hastalarda uygulanır iki çeşit EEG çekimi vardır.16 tane elektrot vardır bunlardan 8 tanesi sağ baş tarafına 8 taneside sol baş tarafına alından başlayarak enseye kadar yapıştırılır ve çekim yapılır.Bu sırada yani çekim yapılırken hasta sedyeye yatırılır ve hareketsiz kalması sağlanır.EEG NASIL ÇEKİLİR?

•    Beynin elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük metal elektrodlar aracılığıyla EEG aletine iletilir ve veriler ortalama 20 dakika süreyle bilgisayara kaydedilir.

•    Çekim sırasında hastaya elektrik verilmesi sözkonusu değildir ve hasta herhangi bir ağrı duymaz.

•     Parazitsiz, kaliteli bir kayıt alabilmek için hasta çekim sırasında aksi istenmedikçe gözlerini kapalı, çene ve boyun kaslarını gevşek tutmalı, olabildiğince hareketsiz durmalıdır.

•    Çekimin 3 dakikasında hastadan derin nefes alıp vermesi, çekimin 10 dakikasında ise aralıklı olarak verilen ışık kaynağına bakması istenir.
 

 Çekime Gelirken :
•     EEG incelemesinin parazitsiz olması bakımından çekim gününün sabahında saçların yıkanması yararlıdır.

•    Sürekli kullanılan lar varsa, çekim gününde de lar kullanılmaya devam edilir, EEG’yi değerlendirecek olan hekime bu konuda bilgi verilmesi uygun olur

•    Bu yazıdan anlaşılacağı gibi önemsiz sayılabilecek baş ağrılarını önemseyelim ve ağrı çok şiddetli ve uzun sürüyorsa doktora başvuralım.Unutmayalımki yaşama şansı bize bir kere veriliyor ve bunu değerlendirelim.

 

EMG

•    EMG  iki bölümden oluşan bir tetkiktir. Kas ve sinirleri inceler.

•    EMG nin birinci bölümde; iletim çalışmasında sinirlerin ne kadar hızla iletim yaptığını hesaplar. Kasların üzerine yerleştirilen elektrodla ilgili sinire çok hafif bir elektriksel uyarım verilir.

•     Hastaya hiçbir zararı yoktur.

•    Sadece kalp pili olan hastalarda bu tetkik kalpte ritim bozukluğuna (aritmi) neden olabileceği için yapılmaz.

•    EMG’nin ikinci bölümde ise, çok ince özel olarak yapılmış, sadece bir hastaya kullanılıp atılan "disposable" iğneler kullanılır. Gerekli kaslara girilerek bu kasların aktivitesine bakılır. Bu bölümde elektrik uyarımı yoktur. Bu bölümde ise "Coumadin" adlı kan sulandırıcı kullananlarda dikkatli olunur.

EMG hangi hastalıkların tanısında yapılır?
•    Bel ve boyun fıtıkları, kas hastalıkları, motor nöron hastalığı, nöropatiler, sinir sıkışmaları gibi ön tanısı olan hastalara uygulanır.

•    Tetkik öncesi hastaya bilgi verilir ve randevu alırken el ve ayaklarının sıcak olarak gelmesi önerilir. Aç olmaları gerekmez.

•    -Periferik ve kranial sinir yaralanmaları

- Periferik sinir sıkışmaları (tuzak nöropatiler)(karpal tünel sendromu,kübital tünel sendromu,tarsal tünel sendromu vs.)

- Boyun ve bel fıtıkları teşhisi

- Periferik ve kraniyal sinirlerin fonksiyonlarını bozabilen hastalıklar (şeker hastalığı,böbrek yetmezliği,tiroid disfonksiyonları vs.)

- Yüz felçi teşhis ve takibi

- Kas hastalıklarının teşhisi (myopati vs.)

- Kas-sinir kavşağı hastalıklarının teşhisi (myasteni gravis vs.)

- Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıklarının teşhisi (ALS, polio vs.)