• FAYDALI BİLGİLER

    Kadın Sağlığı
    Genel Sağlık
    Çocuk Sağlığı
    KVKK
FAYDALI BİLGİLER
Kolera
Uzak Doğu'da ve Güney Asya'da her zaman görü­lebilen (insanlarda daima var olan) Asya kolerası henüz Asya dışına çıkmamıştır, ama El Tor kolerası, yani parakolera Av­rupa ülkelerinde (ve yurdumuzda) zaman zaman salgın halde görülebilmektedir. Ölüm oranı Asya kolerasında yüzde 50, parakolerada ise yüzde 5 oranındadır.
Detay »
Yılancık Hastalığı
Yılancık hastalığı, vücudun derisi veya muhat gışaları içinde iltihap hâsıl olmasıyla kendisini gösteren mikroplu has­talıklardan birisidir.
Detay »
Çocuk Felci
Çocuk Felci Hastalığı Çocuklarda görülen mikroplu ve bulaşıcı has­talıklardan birisidir. Sinir sisteminin omurilik kısmında ilti­hap husule gelmesiyle kendisini gösteren bu hastalığa doktor­lar (Poliyomiyelit) veya sadece (Poliyo) derler.
Detay »
Difteri
Kuşpalazı olarak bilinen çocuklarda görülen bulaşıcı hastalıkların önem­li olanlarındandır. Arıza ve sıkıntılarını en çok boğazda gös­terir. Difteri Hastalığının Diğer adı Kuşpalazıdır.
Detay »
Yanıklar
Yanığın önemi, derinliğinden çok yaygınlığına bağlıdır. Çünkü, dokuların ne denli sıvı (plasma) yiti­receğini, yanığın yayıldığı alanın büyüklüğü belirler. Bu, yanığın büyük olması durumunda önemli boyut­lara varabilir ve küçük çocuklardaki önemsiz bir ya­nığı bile doktora göstermek gerekebilir.
Detay »
Burun Kanaması
Burnu kanayan çocuk, dik durumda bir taşın önünde oturtulmalıdır. Burnun kemikli kısmının he­men altından sıkıca tutarak, 5-10 dakika süreyle ka­nayan noktaya baskı yapmalıdır. Soğuk bir tülbenti ya da bir parça buzu burnun üzerine koymak yararlı olur.
Detay »
Bebeklerde, Çocuklarda Göbek Hastalıkları
Göbek kordonu iyi bakıldığı ve temiz korunduğu takdirde kısa sürede iyileşir. Yaklaşık olarak bir hafta içinde kendiliğinden kuruyarak düşer.
Detay »
Mongolizm Hastalığı Nedir ? (Bebeklerde Zeka Geriliği)
Zekâ geriliği ve vücutça birta­kım kusurlar gösteren doğmalık bir hastalıktır. Mongolizmde kromozom sayısında bir sapma söz konusudur.
Detay »
Çocuklarda Altına Kaçırma, Bebeklerde Yatak Islatma
Çocuk dört yaşından sonra hâlâ altını ıs­latıyorsa, ya da yeniden ıslatmaya başlamışsa, önce organik bir neden, sonra da psikolojik etkenler aranmalıdır.
Detay »
Yeni Doğan Bebeklerde Görülen Deri Hastalıkları
Doğmalık eksik deri yapısı, kalıtsal hastalıklar, tümörler, bakteri, vi­rüs, organizma ve mantar hastalıkları, deri değişiklikleri, ka­barcık ve yumrular oluşturan hastalıkla, sivilceler, egzama, alerjik deri tahrişleri, kanamalar bebeklik ve çocukluk döne­minde görülen deri hastalıklarındandır.
Detay »
Yeni Doğan Bebekte Hemolitik Hastalığı (Eritroblastoz)
Bu has­talık, anne ile fetüs arasındaki kan gurubu uyuşmazlıkları sonu­cu ortaya çıkar. Rh-negâtif tarafından üretilen lgG tipindeki izoantikorlar plasenta yoluyla fetal kan dolaşımına geçerler ve fetüsün alyuvarlarındaki belirli antijenlerle birleşirler.
Detay »
Çocuklarda Fıtık
En sık görülen fıtık tipi, kasık fıtığıdır. Dolaylı ya da dolaysız olabilir. Dolaysız fıtıkta, karın duvarındaki zayıf bir noktadan öksürük, kabızlık nedeniyle ıkınma sonucu bağır­sağın bir bölümü dışarı fırlar.
Detay »
Uyuz Kaşıntı
Buna küçük bir kene neden olur. Hamile dişi, ge­nellikle el ya da ayak bilekleri yöresinde derinin içi­ne girer. Döktüğü yumurtalar dört beş gün içinde ol­gunlaşır.
Detay »
Saç Bitleri
Bitler, çok rahatsızlık vermelerinin yanı sıra, ço­cuğun pis olduğunu gösterdiği kaygısıyla bir utanç kaynağıdırlar. Gerçekte bit, temiz, yağsız ve kepek-siz saçları yeğler. İnsan kanıyla beslenen parazitler­dir.
Detay »
Siğiller
Siğiller, okul çocuklarında çok sık görülen, genel­likle ellerdeki ve ayak tabanındaki kabartılardır. Ilık ve nemli koşullardan hoşlanan bir virüsten kaynak­lanırlar.
Detay »
Çiban
Çıbanlara, kıl köklerinin altındaki bezeleri enfekte eden stafilekok bakterisi neden olur. Basit bir çı­ban, sıcak kompres yapılarak tedavi edilebilir. Bu amaçla enfekte alan sıcak suya batırılabilir ya da üze­rine sıcak havlu konulabilir.
Detay »
Menenjit
Koch basili (tüberküloz). Çocuklara BCG ve­rem aşısı uygulandığından beri, bu tür menen­jit hemen hemen tamamen ortadan kalkmış­tır.
Detay »
Kulak İltihabı
Önceden de gördüğümüz gibi çocuğun burun-boğaz hastalıklarında komplikasyon olarak ortaya çıkar.
Detay »
Öksürük Hastalığı
Öksürük, anne ve babanın doktora başvurmaları­na neden olan belirtilerden biridir. Hava borusuna ya­bancı parçacıklar girince kendiliğinden oluşur. Bu nedenle sümük, balgam gibi maddelerin ciğerlere gir­mesini önlemek açısından koruyucu bir işlevi vardır.
Detay »
Aşılar
Aşılama, kişileri belirli hastalıklara karşı koruma yöntemidir.
Detay »
Kusma
Kusma, çocuğun bünyesine uymayan bir yiyecek yemesi, aşırı yeme, duygusal sarsıntı, kara ya da de­niz yolculuğu gibi nedenlerden kaynaklanabilir.
Detay »
Karın Ağrısı
Karın ağrısı, apandist ya da başka bir rahatsızlı­ğa bağlı olabileceği kaygısıyla anne-babaları üzer ve telaşlandırır. Ancak, çocuklarda karın ağrısı sık gö­rülen ve nedenleri pek çeşitli olan bir rahatsızlıktır.
Detay »
İshal
İshal, dışkının sulu olması ve sık sık yapılması an­lamına gelir. Nedeni, gıda değişikliğinin yanı sıra virütük ya da daha ender olarak bakteriyal enfeksiyonlar olabilir.
Detay »
Kabızlık
Kabızlık, büyük abdestin düzensiz aralıklarla ve güçlükle yapılmasıdır.
Detay »
Kulak Ağrısı
Çocukta sık rastlanan bu sorun, içerdiği potan­siyel tehlike nedeniyle önemli bir kaygı kaynağıdır.
Detay »
Su Çiçeği
Suçiçeği, herpeszoster adlı bir virüsün neden ol­duğu, çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamıkçık gibi bir "damlacık enfeksiyonu"dur.
Detay »
Kabakulak Hastalığı
Kabakulak, virütik bir hastalıktır. Bir başka deyişle hastalığa virüsler neden olur.
Detay »
Nefes Darlığı
Tıp dilinde dispne denilen nefes darlığı önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Spor yaptıktan, koştuktan veya yorucu bir iş yaptıktan sonra nefes darlığı normal sayılabilir.
Detay »
Öksürük
Çoğunlukla, göğüs, boğaz veya karın boşluğunda meydana gelen bir rahatsızlığın belirtisi olarak ortaya çıkan öksürüktür 3 grupta toplanır.
Detay »
Tifo
Mikrobik ve bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığın mikrobu çomak şeklindedir. Tifo basili adı verilen bu mikrop, çoğunlukla tifolu hastaların dışkılarında veya idrarlarında, kanlarında, tükürüklerinde veya vücutlarında görülen deri döküntülerinde bulunur. Tifo salgınına, lağım suları karışmış içme suları veya lağım suları ile mikroplanmış yiyecek maddeleri neden olur.
Detay »
Bronşit
Akciğerlere giden havayollarının iç yüzündeki zarın iltihaplanmasıdır. Akut ve kronik olarak iki gruba ayrılır.
Detay »
Zatürre
Halk arasında akciğer iltihabı tıp dilinde ise pnömani denir.
Detay »
Boğmaca
Bulaşıcı bir hastalıktır. Tıptaki adı Pertussis'dir. Çoğunlukla 1 ila 4 yaşları arasındaki çocuklarda çok görülür. Ortalama olarak 4-6 hafta devam eder. Hastanın burnu akar, nöbet halinde gelen öksürük görülür.
Detay »
Kızamıkçık
Deri döküntüleri, hafif ateş ve hafif nezle ile ortaya çıkan Alman kızamığı da denilen bulaşıcı bir hastalıktır. Tıp dilinde, rubella denir. Daha ziyade çocuklarda görülür. Ancak, hamile kadınların da, gebeliğin ilk üç ayı içinde kızamıkçık olma ihtimali vardır.
Detay »
Kızamık
Salgın yapan virütik bir çocukluk çağı hastalığıdır.
Detay »
Ateş
Vücut sıcaklığının yükselmesine ateş denir. Vücut sıcaklığı bedenin her yerinde aynı değildir. Örneğin; termometre ağıza konulduğunda görülen ısı, koltuk altına konulduğunda gösterdiği ısıdan 0,5 derece daha düşüktür.
Detay »