Genel Cerrahi

Genel Cerrahi bölümü tıbbın geniş cerrahi bölümlerinden birisi olup bir çok hastalıklar ile ilgili cerrahi tedaviler ile ilgilenmektedir.
 

Genel Cerrahi Bölümünde Verilen Hizmetler

Tiroid Hastaliklari

 • Multi nodüler guatr
 • Tiroid kanserleri
 • Hipoglossal kist
 • Troiditler
 • Paratiroid hastalıklari


Anorektal Bölge Cerrahi Hastaliklari

 • Hemoroidler (internal/eksternal)
 • Perianal fistüller
 • Kronik Anal fissürler
 • Perianal abseler
 • Hidradenitis Süpürativa
 • Kondilomata / Akuminata
 • Pilonidal sinüs (kildönmesi)


Karaciger- Safra Kesesi Hastaliklari

 • Karaciger abseleri
 • Karaciger Tümörleri
 • Karaciger Hidatik kistleri
 • Safra kesesi hastalıkları
 • Safra kesesi taslari (laparoskopik/açik)
 • Safra kesesi polipleri
 • Safra kesesi tümörleri
 • Safra yollarinin tas/tümörlerle tikanmasina bağlı sarılıklar

Pankreas Hastaliklari

 • Pankreas Kistleri
 • Pankreas abseleri
 • Pankreas basi tümörleri
 • Akut Pankreatitin Cerrahi Hastalıklari


Mide-Duodenum (12 parmak barsak hastaliklari)

 • Mide ve duodenum ülserleri
 • Mide ve duodenum  polipleri
 • Gastritler
 • Reflü Hastaliğı
 • Mide Kanserleri
 • Tedavi yöntemleri
 • Klasik cerrahi yöntemler,
 • Laparoskopik ve endoskopik cerrahi yöntemler,
 • Tüm  medikal tibbi tedaviler.     Ince ve Kalin Barsak Hastalıkları
 • Ince ve kalın bağırsakların iltihabı hastalıkları
 • Ince ve kalın poliplerinin sebep oldugu hastalıklar
 • Kalin barsakların divertiküllerin sebep olan cerrahi hastaliklar
 • Kalin barsak kanserlerinin cerrahi tedavisi


Karin Duvari Fitiklari

 • Ameliyat kesileri üzerinde gelişen fitiklar (kesi fitiklari / post-operatif fitiklar)
 • Göbek fıtıkları
 • Kasik fıtıkları
 • Femoral fıtıkları
 • Epigastrik fıtıkları
 • Sipigel fıtıkları


Meme Hastalikları

 • Memenin iltihabi hastalıklar (Mastitler / meme abseleri)
 • Memenin iyi huylu hastalıklar (Kistler, fibroadenomlari vs..)
 • Meme basi akintisina neden olan hastalıklar
 • Meme Kanserleri teşhis ve tedavisi


Akut Karin Hastaliklari

 • Akut Apendisit
 • Akut barsak tıkanmaları
 • Mide duodenum ülser perforasyonlari
 • Karciğer Dalak rüptürleri (kanamaları)
 • Karın içi abseleri (Peritonit)
 • Karın içi abseleri
 • Pelvil peritonitler
 • Fitik boğulmaları
 • Karın travmalarına bağlı içi boş organlarin perforasyonlari
 • Alt ekstremite varisleri
 • Varis ülserleri