İç Hastalıkları
 • İç hastalıkları departmanı çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir.
 • Dahiliye  sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir, Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir.
 • Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir.
 • Dahiliye hastalıkların teşhisini koyarken  gerekli görüldüğü durumlarda kan tetkiklerine ilaveten radyolojik tetkiklerden (direkt grafiler, ultrasonografi, tomografi, manyetik rezonans vb.) endoskopi ünitesinden ve kardiyoloji / anjio laboratuarından faydalanılmaktadır.


Dahiliye Kliniğinde Teşhis ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 • Hematolojik hastalıklar (Kan hastalıkları, kansızlık (anemi), kan yağları bozuklukları)
 • Endokrinolojik  hastalıklar (Hormon Hastalıkları)
 • Gastroenterolojik rahatsızlıklar ( Sindirim Sistemi Hastalıkları)
 • Onkolojik hastalıkların teşhisi (Selim Tümörler ve Kanser Hastalıkları)
 • Romatolojik rahatsızlıklar (Romatizmal Hastalıklar)
 • Nefrolojik rahatsızlıkların teşhisi (Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon)
 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 • Mide, bağırsak, karaciğer ve böbrek hastalıkları
 • Üst ve alt solunum yolları ve akciğer hastalıkları
 • Tiroid hastalıkları
 • Kas-iskelet sistemi hastalıkları, osteoporoz ve romatizmal hastalıklar.