İnsan Kaynakları Politikası

Bizim için insan kaynağımız değil, kaynaklarımızı kullanan en değerli varlığımızdır.

İnsan Kaynakları Bölümü,  başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını yürüterek, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım göstererek stratejik bir rol üstlenmiştir.

Eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere açık, enerjik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, takım çalışmasında başarılı kişileri kazandırmayı ve bu kişileri sürekli eğitim programları, etkin performans yönetimi, kariyer planlama ve ödüllendirme sistemleri ile geliştirmeyi hedefliyoruz.

Sektörde fark yaratan imajını belirleyen en önemli unsur çalışanları için yarattığı eğitim ve gelişme imkanıdır. "Eğitim; bir şirketin çalışanlarına, dolayısıyla kendi geleceğine yaptığı en önemli yatırımdır" yaklaşımından yola çıkarak sene boyunca çalışanlarımızın, bilgi, beceri ve kalite düzeyini artırmak amacıyla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilmekte, tıbbi konferanslar düzenlenerek gündemin takip edilmesi sağlanmaktadır.
 

İşe yeni başlayanlar için ise şirkete uyum süresi içerisinde ön oryantasyon, bölüm içi oryantasyon ve genel oryantasyon programları düzenlenmektedir.