Kanser Tarama Erkek Check Up

Laboratuvar İncelemeleri

ALP (Alkalen Fosfataz) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
GGT
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Hemogram Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
Tam İdrar Tahlili Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Üre
Kreatinin
Potasyum Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
Sodyum
Klor
Sedimentasyon Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
CA 15-3 Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
CA 19-9
CEA
Gizli Kan Sindirim sistemindeki kanama ve kanserlerin ön tanısında kullanılır
AFP Karaciğer ve yumurtalık (testis) kanserinde yükselir.
Total Protein Kanda bulunan çeşitli proteinlerin total miktarını verir.
Total PSA Prostat kanserinin erken tanısında kullanılan bir testtir.

Radyoloji İncelemeleri

Akciğer Grafisi Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tiroid Ultrasonografisi Tiroid bezine es dalgaları gönderilerek yapısının  veya resminin bilgisayar ekranında ortaya konduğu bir tetkiktir
Tüm Abdomen Ultrasonografisi Karın içi organlarda hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler

Dahiliye Muayene Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Üroloji Muayene
Genel Cerrahi Muayene