Kardiyoloji Check Up

Laboratuvar İncelemeleri

ALT (SGPT) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
AST (SGOT)
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDL Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Hemogram Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
Üre Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Kreatinin
Potasyum Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Sodyum
Klor
Sedimentasyon Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Radyoloji İncelemeleri

Akciğer Grafisi Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

Elektrokardiyogram (Ekg) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.
Kardiyovasküler Stress Test (Efor) Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
Ekokardiyografi Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Muayeneler

Kardiyoloji Muayene Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.