Nöroloji
 • Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik, çevresel sinir sistemi ve kasların hastalıklarını inceleyen; bu hastalıkların teşhis ve tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.
 • Nöroloji polikliniklerine başvuru şikayetleri başlıca; baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (sara gibi), hareket bozukluklarıyla seyreden hastalıklar (Parkinson gibi), bunama, el ayak uyuşmaları, uyku bozuklukları ve çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır.
 • İnme, sık tekrarlayan nöbetler ve koma gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan hastalıkların takip ve tedavisi servis ve yoğun bakım ünitelerimizde uygulanabilmektedir.Nöroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar

 • Baş ağrıları teşhis ve tedavisi
 • Migren tedavisi
 • Demans (Bunama Unutkanlık)
 • Epilepsi
 • Parkinson ve hareket bozuklukları
 • Sinir ve kas hastalıkları
 • EMG (Tuzak nöropati, Polinöropati, Radikülopati, Myopati)
 • Multiple skleroz ve diğer demyelinizan hastalıklar
 • Serebrovasküler olay (Beyin felci)
 • Uyku bozuklukları ve tedavisi
 • Omurilik hastalıkları
 • Bel ve boyun fıtıkları
 • Kas hastalıkları
 • Myastenia gravis
 • Polinöropatiler (Ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma ile belirti gösteren hastalıklar)
 • Tremor (Ellerde ve başta titremeler)
 • Baş dönmesi teşhis ve tedavisi
 • Yürüme ve denge bozukluklarıKliniğimizde Yapılan Tetkik  ve Tahliller
 

 • EEG(Beyin hastalıklarının teşhisi)
 • EMG(Kas hastalıklarının teşhisi)
 • Manyetik rezonans görüntüleme(MR)
 • Bilgisayarlı tomografi(BT)
 • Dijital Röntgen
 • Renkli doppler ultrasonografi
 • Labaratuvar tahlilleri